Fotoğraf bankası K. E. fotoğraf bankası, İ. Hakkı Tonguç, Zekeriya Tonguç ve K.E. kökenli kişisel dostlarımızın fotoğrafları ile 17. Nisan 2000 tarihinde, K. E. bilgi bankası içinde açılmıştır.

K.E. fotoğraf bankası' nın amacı; bilimsel çalışma yapmak isteyen kişi ve kurumlara görsel veri tabanı oluşturmak ve gelecek nesillere görsel belgeleri sistematize arşivler şeklinde aktarmaktır.

K.E. çıkışlıların ve yakınlarının ellerinde çok sayıda fotoğraf olduğu bilinmektedir. Söz konusu fotoğraflar SİTE' ye ulaştırılmaları halinde, arşiv sahibi ve korumayı sürdüren kaynak (kişi) belirtilmek üzere elektronik ortama aktarılacaklardır.
Fotoğraf kullanılması Doğal olarak, kullanılacak fotoğraflar için arşiv sahiblerinden veya arşiv koruma yapan kişilerden izin gerekmektedir. Lütfen bas vurunuz.

Fotoğrafın kaynağının,

* hangi Köy Enstitülü' nün arşivinden olduğunun belirtilmesi (Arşiv sahibi),
* fotoğraflarda hiç bir şekilde manuel veya elektronik ortamda değişiklik yapılmaması (ufaltmak ve kenarlarının temizlenmesi dışında) ve
* üçüncü bir kişiye hiç bir form ve şekilde verilmemesi

üzerinde çok hassasiyet ile durduğumuz konulardır.  

Fotoğrafların gelecek nesillere aktarılmak amacı ile korunduğu elektronik ortam olan KE 2000 sitesininde, sizin uygun gördüğünüz  bir şekilde belirtilmesi, fotoğrafın kullanıldığı çalışmanın, arşiv sahibine veya koruyucusuna ücretsiz olarak posta ile yollanması arzu edilir.
Köy Enstitüleri fotoğraf bankasına giriş