Kurucular Dr. Engin TONGUÇ
Emek TONGUÇ
Ergin TONGUÇ
Teşekkür Köy Enstitüleri 2000 Sitesine destek veren tüm kişisel dostlarımıza, bilhassa Haluk DEMİRAL, Hüseyin ERKOL, Salih GÜRSOY, Osman HURÇE, Mehmet İLERI ve Halil VURAL' a teşekkürü bir borç biliriz.
Adres Belge, bilgi v.b. döküman iletmek isteyenler için adres aşağıda verilmiştir.
ke@koyenstituleri.org