BÜYÜK DOST

Hayatta tanıdığım,
meziyetlerine meftun olduğum insanlardan iki tanesi
bazı bakımlardan birbirine çok benzerdi.

Rahmetli Saffet ARIKAN ve Nafi Atuf KANSU

Bizim neslimize ağabeylik eden,
sır kutusu gibi kapalı duran bu iki büyük insanın ikisi de
gördüklerini, bildiklerini, hele memleket işleri ile ilgili düşüncelerini
kolay kolay söylemezlerdi.

Böyle olduğu halde onların çevreleri
insana merhametli bir ananın sıcak kucağı gibi tesir ederdi.

İnsan bu çevreye girince kendisini
tatlı bir dostluk havasının huzuru içinde bulur,
önceden tasarlayamadığı derecede faydalanır,
rahat rahat herşeyi konuşabilirdi.


İ. Hakkı TONGUÇ
Kitaplaşmamış Yazılar
Cilt II - S. 448

Bir sayfa geri - Bir sayfa ileri