Bir sayfa geri SORU

Şu benzi güz elması
renkli
Lacivert ceketli sevimli
çocuk
Neden böyle de
Bu saz benizli
Yalınayak başı kabak
çocuk
Öyle değil?
Nedendir ey ağacım,
Dalının biri sarı biri yeşil
Biri kurur biri büyür
Biri ağlar biri güler
Nedendir?

Turan Aydoğan
YETER

...
Ektin biçtin nasır kaldı
elinde
Yeter, eller için ektiğin
yeter

...
Buğday ektin arpa ekmeği yedin
Yeter artık arpa yediğin yeter

...
Boyun eğdin daha küçük yaşında
Yeter, beyim paşam dediğin yeter


Cesarettin Ateş
Bir sayfa ileri