"İnsan, zamanın belli bir durum' u içinde yaşar. Bu şimdi dediğimiz, aktüel bir yaşantı zamanıdır.
Şimdi, sonlu olan, sınırları olan bir durumu gösterir. Durum bir görme ve kavrama ufku demektir.
Ufuk genişlemesi, yeni ufuklar elde edilmesi, şimdinin bir bilinç genişliğine kavuşması demektir.
Bilincin, kendini bir tarihsel bilinç olarak kavraması demektir."

Prof. İsmail TUNALI

Bir sayfa geri

"Hiç bir zaman belli bir yere bağlı olmama ve bunun içinde hiçbir zaman kapalı bir ufka sahip olmama,
insan varlığının tarihsel hareketliliğini oluşturur."

Hans Georg GADAMER
Bir sayfa ileri