GİRİŞ

Bir sayfa geri K.E.' leri, Tonguç' un her zaman vurguladığı gibi bir kişiye maledilmesi mümkün olmayan, pek çok kişinin düş, düşünce ve enerjilerinin katılımı ile oluşturulmuş özgün bir eğitbilim modelidir.

Bu model, dar anlamı ile bir eğitbilim modeli, geniş ve gerçek anlamda ise insanın kendini özgürleştirmesi ve dolayısı ile özerk bir toplum inşa sistemidir.

K.E. modeli, insanın sezgisel bilgi tabanı üzerinde gelişmiş, mantıksal, kavramsal bilgi ile kurulmuş yeni bir modeldir.

Ancak, genel olarak mesleksel ve kavramsal bilgi çerçevesinde incelenmekte, sezgisel bilgi tabanı gözardı edilmektedir.

Oysa ki, bize göre özgünlüğü büyük ölçüde buradan gelmektedir.

Resim, bireysel, toplumsal yeni bir tahayyül, imgelem kurarken, aklın, duygunun ve elin birlikte calışmasını anlatan iş' de, bu yeni yapıyı ayakta tutan eksen, direk görevi yapmaktadır.

Tonguç' un eğitbilimci kimliğinin çekirdeğinde resim, el-işi ve resim-iş öğretmenliği bulunmaktadır.

Bu nedenle, K.E. ve Reşim-İş konusunu Tonguç üzerinden vermek daha anlamlı görülmüştür.

Bir insan, kalıtım, yakın, uzak çevre, ülke, ülkeler, kişiler, görüşler,... v.b. pek çok faktör etkisi ve katkısı ile oluşmaktadır.

İnsana, bir isim, ad altında bütünleşmiş bir mikro toplum da diyebiliriz.

Ayşe, Mehmet, Tonguç,... önemli olan bir prizmanın ışığı nasıl topladığı ve kırdığıdır.

Zaten, K.E. çocukları da Tonguç' a "Baba" adını vererek onu neredeyse anonim bir kimlik haline getirmişlerdir.
Bir sayfa ileri