BİR DOKTORA TEZİNDEN SEÇMELER

"Enstitü öğrencisi iş yaşamı içinde,
iş aracılığı ile, iş için eğitilir."
ÇOCUKLARIN O ZAMANA KADAR
NEREDEYSE HAPSEDİLMİŞ BİR
DURUMDAKİ ENERJİLERİ
TÜM GÜCÜYLE PATLADI VE
ÖĞRENME YOLUNA DÖKÜLDÜ.
Dr. Fay KIRBY' in değerli anısına
saygıyla

17. Nisan 2002

Bir sayfa ileri